CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHUYÊN NGHIỆP SANG HUY EVENT

Thanh toán

Thông tin thanh toán công ty TNHH LE SEL DE LA TERRE 

CÔNG TY TNHH LE SEL DE LA TERRE
MST : 4201692566
STK: 050067615929 Ngân hàng Sacomcombank
42016969001 Ngân hàng Tiên Phong

Cá nhân 050059517632 Ngân hàng Sacombank - chủ TK Nguyễn Thanh Sang
0061001063422 Ngân hàng Vietcombank - chủ TK NGUYỄN THANH SANG

Các tin liên quan:

Địa chỉ: Tổ 13 Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

0905.322.565 - 0905.312.565

leseldelaterrecompany@gmail.com

From 5:15 AM to 10:30 PM

Địa chỉ: Tổ 13 Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

0905.322.565 - 0905.312.565

leseldelaterrecompany@gmail.com

From 5:15 AM to 10:30 PM

Địa chỉ: Tổ 13 Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

0905.322.565 - 0905.312.565

leseldelaterrecompany@gmail.com

From 5:15 AM to 10:30 PM

Địa chỉ: Tổ 13 Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

0905.322.565 - 0905.312.565

leseldelaterrecompany@gmail.com

From 5:15 AM to 10:30 PM